آنچه گذشت!

والا دوستان، جریان از این قرار بود که در پی چند روز قطعی اینترنت و کوتاهی دستمان از زمین و زمان، حوصله مان سر رفته بود و با خود گفتیم که چه کنیم و چه  نکنیم و حالا که بیکاریم یک سر برویم همین بیمارستانی که بغل گوش مشهد است! و می گویند در دفع شر و سرکوب عناصر مزاحم و اشغالگر استراتژی های به روز و کارامدی دارند، تا هم وقتمان را گذرانده باشیم و هم اینکه طی عملیاتی غافلگیرانه آن لوله ی کذایی را که مدیدی است گلویمان را سخت چسبیده  و بلاد نای و حنجره ی اینجانب را به تصرف خود در آورده بیرون کشیده و معدوم نماییم، ولی نمی دانستیم که نایمان سخت دلبسته ی این ملعون است و الم شنگه! راه می اندازد… هر چند طفلکی ها حق داشتند؛ سه سال زندگی مشترکشان ثمر داده بود و چند وب کوچولو و یک تنگی جدید تخس و شیطان حاصل این وصلت شوم بود…

(وب، بافت اضافه ای است که در  نتیجه ی تحریک برخورد  سوند ساکشن با جدار نای، در نایم ایجاد شده  است.)

البته روایت دیگری هم من باب این جریان نقل شده است که می گوید: ما رفتیم عمل شویم، اما عملی شدیم!

کلا می دانید که روایت زیاد است، ولی اغلب مستند نمی باشند…

. . .

بله… سرانجام آسمان با ما سر سازش گذاشت و حتی به جبران رذالت های دفعه ی گذشته، خود شخصا آستین همت بالا زده و ابر به ابر و نسیم به نسیم بدون آنکه آب در دلمان تکان بخورد، ما را در مسیر سربگون! خویش هدایت کرد و آرام و باملایمت به زمینی نشاند که به زوی فهمیدیم فصل تخم شر ریزی اش به تازگی تمام شده و آبستن بلایا است!

سفر بسیار خوبی را شروع کردیم و کار ها همگی طبق برنامه پیش می رفت، ولی همین که عزم بیمارستان  را داشتیم گویی روزگار از خواب غفلت بیدار شده و شاکی گشت که: «مگر شهر هرت است که این آیدا دارد برای خودش راست راست می چرخد!» آنگاه با چهره ای غضبناک رو به آسمان کرده و وی را مورد عتاب قرار داد: «ای بی عقل، مگر هفت طبقه ات را اجاره داده ای! نمی بینی؛ نمی فهمی که این آیداست، جانشین انوری؟!»  همان شاعر نگون بختی که می سراید:

هر بلایی کز آسمان آید / گرچه بردیگری قضا باشد

به زمین نرسیده می گوید / خانه انوری کجا باشد… Smile

و خطاب به زمین غرید: «مگر به تو سفارش نکرده بودم که در مسیر آیدا، راه راست و مستقیم قدغن. پس پیچ ها و چاله چوله هایت کو؟» آنگاه خود دست به کار شد و چینی به زمین انداخت و مسیر قدمهایمان را ناهموار ساخت؛ نیشتری هم به خرجین بلایای آسمان زده و باران عجایب و  غرایب، نرم  نرمک بر سرمان باریدن گرفت…

یکشنبه ۴ اسفند قرار بر عمل بود و عصر روز قبل یعنی عصر شنبه قصد عزیمت به بیمارستان را داشتیم و از صبح همان روز هنوز چشم باز نکرده خود را در میدان بازی مار پله ای که روزگار برایمان تدارک دیده بود، در محاصره ی اژدرهایی با نیش هایی برآمده و زهرآگین یافتیم!

شب قبلش شاد و شنگول خوابیده باشی و صبح روزی که عزم بیمارستان را داری از خواب برخیزی و ببینی که تب کرده  ای! که اگر این  تبی که نمی دانی از کجا آمده کنترل نشود، برنامه ی عمل نیز به هم خواهد خورد. که تازه در بیمارستان برچسب عفونت هم بر تو خواهند زد و کلی آزمایشات غیر لازم  خواهند گرفت. خلاصه شنبه صبح با طنین صدای “ها ها ها ها” ی روزگار بیدار گشتیم؛ و البته من هم که کم  نمی آورم، در جوابش یک “هه هه  هه هه” ی تمسخر آمیز سر دادم و …

اینطور که من دارم تعریف می کنم، حاصل کار از حجم سفرنامه ی ناصرخسرو متجاوز خواهد شد… بهتر است کمی خلاصه تر بگویم…

دوستان، نشان به آن نشان که برای تعویض یک تی تیوب، چهار بار پایمان به اتاق عمل باز شد و دفعه ی آخر به لقب “سرجهازی اتاق عمل” مفتخر گشتیم… قصد داشتم که اگر برای بار پنجم گذارم به اتاق عمل بیفتد خدمت رئیس بیمارستان درخواست بدهم که مرا بعنوان بیمار استخدام کنند! و رسمی اتاق  عمل شوم…

البته ارزش کار پزشک  هایم را پایین نمی آورم؛ تعویض تی تیوب  چندان هم کار ساده ای نیست، خصوصا با وضعیتی که نای من داشت. اتفاقا عمل  اول خیلی هم تهاجمی  بود!  حالا  به روی هیچکس نیاوردم، ولی طی برونکوسکوپی تکه ی کوچکی از دندان جلویی ام شکسته است؛ هرچند که به چشم نمی آید… بعد از عمل، دهانم پر  از زخم بود و هیچگاه بعد  از  تعویض تی تیوب اینقدر درد نداشتم. البته آن مسکنی که برایم  تجویز شده بود و با  لبخندی  ملیحانه به من چشمک می زد را  تزریق  نکردم، آخر اعتقاد بنده بر این است که آدم تا از  درد آخش در نیاید، آن هم آخ ممتدش! نباید مسکن بزند. البته اعتقادم بر این بـــــــــود؛ بعد از بیهوشی های مکرر با مخدرهای اعلا! (جنس خوب Smile  ) مطمئن نیستم که هنوز هم بر سر این عقیده باشم… ولی  عژیژانم، فکر بد نکنید… به همان اوشتا  کریم بالا شرمان قَشَم که پاک پاکم… Smile

یعنی لحظه شماری می کردم که آن  تی تیوب را از نایم خارج سازند تا ببینم واقعا مشکلش چه بوده که اینقدر اذیت می کرد. انتظار داشتم که انتهای لوله هفت هشت دوری پیچ خورده باشد! یا دستکم کج و معوج شده و پر از چاله  چوله و خلل و فرج باشد؛ ولی وقتی که آن را دیدم بطرز حیرت آوری سالم بود و نو، مثل روز اولش… تازه فهمیدم که همه چیز زیر سر نایم بوده است و باعث و بانی همه ی این دردسرهایی که ذکر کردم و در  این سه سال مدام غُرشان را  می زدم این نای آب زیر کاه است…

می خواستم از آن تی تیوب عکسی بگیرم؛ ولی در عمل سوم، آن را به اتاق  عمل  احضار کردند و  برای  همیشه در همان جا بازداشت شد! اول گمان می کردم که برای  آرام کردن نایم آن را فرا خوانده اند. آخر نمی  دانید  که، وقتی حکم طلاق نای من و آن تی تیوب جاری شد، همانطور که نایم خون می گریست، وب کوچولوهایش را از آغوشش جدا کردند و آن را اجبارا به عقد تی تیوب دیگری  در آوردند… خداییش برخورد بی رحمانه و دردناکی بود؛ تا ۲۴ ساعت درد داشتم! Smile البته این را در نظر نگرفته بودیم که نای های قرن بیست و یکم زیر بار جبر نمی روند… نای من هم لوله ی جدید را به خود راه نداد، آن را پس زد و بیرون انداخت…

باز من شروع کردم به داستان پردازی… قرار بود خلاصه بگویم…

عمل دوم جنبه ی تشخیصی داشت که طی آن مشخص شد که تنگی، تی تیوب را پس زده است. قرار بر  این شد که تا فردای آن روز صبر کنیم تا تی تیوب  دیگری که در مشهد داشتیم را شبانه با اولین پرواز برایمان بفرستند و روز بعد  تی  تیوب جدید را، این بار کمی  بلندتر بریده و بیشتر از تنگی  رد کنند. ولی فرصت نشد؛ دچار  تنگی نفس شدم و نیم ساعت بعد دوباره در اتاق عمل بودم. قرار  بود موقتا برایم تراک بگذارند تا لوله از مشهد برسد، ولی در اتاق عمل یک تی تیوب مناسب، اما زشت و بدقواره! پیدا شد و آن را به  ایده آل ترین حالت ممکن برایم گذاشتند. ولی مگر نای من از حق خود می گذشت!  دوباره شروع کرد به بد  ادایی که این تی تیوب لنگش دراز است! و جگرگوشه  اش، تنگی هم بهانه می گرفت که من بابا لنگ دراز نمی خواهم…

در واقع آن لوله کاملا از تنگی رد شده  بود و این  خیلی ایده آل بود، ولی بلندی آن سبب شده بود  که فاصله اش با محل انشعاب دو نایژه (کارینا) کم شده و در نتیجه در بعضی  پوزیشن ها بازدمم دچار  اشکال باشد.  قرار بر این شد که چند روزی صبر کنیم تا شاید با رفع  تورم  و التهاب های ناشی از  سه بار  برونکوسکوپی پی در پی، مشکل برطرف شود؛  که نشد و برای  بار  چهارم اتاق عمل و برونکوسکوپی و ایندفعه با چند میلیمتر کوتاه کردن  همان لوله، بالاخره نای من رضایت داد و بله  را  گفت…

فعلا که از این  تی  تیوب راضی هستم و  تنها  دو  ایراد  دارد که قابل چشم پوشی است… اول آنکه کمی بدقواره است!  البته دکترم شاخه ی بیرونی اش  را که مثل چنار بر روی گردنم سبز شده بود کوتاه  و هَرَس! کردند، ولی دریچه  اش از آن کله گنده هاست!  و زیر بار زور نمی رود! و این همان ایراد دوم است که  دریچه  اش درست بسته  نمی شود و مدام باز شده و بیرون می پرد. دریچه نسبت به قطر لوله کمی بزرگ است و برای همین کامل داخل  نمی رود؛ که البته چندان مهم نیست…  بگمانم  لوله ی بی نوا از دست بدخلقی های نای من عاصی می شود، آمپرش می  زند بالا و هی در را  باز  می  کند تا کمی هوا بخورد!

و البته به گمانم که شاخه ی بالایی تی تیوب نیز از حد معمول بلندتر است، زیرا در حالت درازکشیده که سرم را به راست می چرخانم، و در هنگام خمیازه و همینطور خنده ی بلند کمی فشار می آورد و ایجاد درد می کند. تی تیوب های قبلی هم چنین دردی را ایجاد می کردند، ولی خُب  نه  همیشه… مهم نیست، لابد اندازه است دیگر…

. . .

در بیمارستان چند اظهار نظر مرا شوکه کرد! اول آنکه در سونوگرافی ای که به منظور چکاپ سالانه انجام  دادم، در کلیه ی سمت راستم مقداری رسوب دیده شد. چیزی که با  توجه به رژیم غذایی ام و مراقبت هایی که نسبت به این موضوع انجام می دهیم اصلا  انتظارش را نداشتم. انگار من باید تمامی عوارض ضایعه ی نخاعی را تجربه کنم. فردا باید پست بگذارم: “اندر احوالات کلیه و مجاری ادراری”؛ “اندر احوالات سیستوستومی”؛ “اندر احوالات…”

دومی آن بود که بعد از اولین برونکوسکوپی مشخص شد که تنگی نایم پیشرفت کرده است؛ که البته طبق شواهد و تظاهرات سه سال گذشته انتظارش می رفت؛ هرچند که باورش نمی رفت… “اندر احوالات تنگی نایژه ها، نایژک ها، انسداد کیسه های هوایی، اسپاسم ریوی، آتروفی لُب میانی ریه ی راست (این یکی را از خودم در آوردم! نمی دانم که اصلا چنین چیزی هم داریم؟ نه نداریم! چون بافت ریه عضله نیست که آتروفی شود… ولی می گذارم باشد، برای اَنوریِ زمانه هیچ چیز نامحتمل نیست!)”

و  آخر آنکه من گمان می کردم که تنها دو تنگی دارم که اگرچه  وسعت دارند، ولی پیوسته اند. حالا می دانم  که تنگی هایم پراکنده اند و وسیع؛ یا به عبارتی: “نه دیگه، این واسه ما نای نمیشه…”

“اندر احوالات پیوند نای…” که البته پزشکم فرمودند که تا احوالات دیافراگمت رو به راه نشود، کاری به احوالات نایت نداریم… و پیوند نای هم  هنوز موجودیت ندارد و در دست ابداع می باشد!

. . .

جهت توضیح روایت دوم باید بگویم که طی این بی هوشی های پی در پی و ضیافت جنس اعلا و ساقی دست و دل باز، و … اُور دوز کردیم و حسابی عملی شدیم… الان مشکل خاصی نداریم به غیر از آب ریزش بینی، بدن درد، خارش، و…

واقعا برای  خودم هم عجیب بود که بعد از آن ۱۲  روز سخت حالم خوب باشد و تنها افت فشار مختصری داشته باشم. ولی مادر و پدرم که در این مدت استرس زیادی را متحمل شده بودند، بعد از آخرین  عمل و ختم به  خیر شدن ماجرا، کم کم وجودشان خستگی  را  بروز داد. پدرم که ۳۰ سال است بیماری  فشار خون دارند و  در حالت نرمال  و مطلوب فشارشان ۱۵ بر روی ۱۰ است، بعد از عمل آخر، وقتی که  به  محل  اقامتمان برگشتیم فشارشان به ۱۱ بر روی ۷  تقلیل یافت! و چند ساعتی گیج بودند… حق دارند، چند بار شرایط بسیار نگران کننده شد. بخصوص برای عمل سوم که مرا با تنگی نفس بردند و بعد عمل هم تا دو ساعت هوشیاری کامل نداشتم و در خواب بودم و پرستاری که نمی توانست نبضم را پیدا کند و خلاصه… حسابی ترساندمشان…

مادر و پدر  بعد  از گذشت یک هفته  هنوز هم خسته اند  و پریشان… من  همیشه گفته ام که اطرافیان بیمار از خود بیمار شرایط دشوار  تری دارند…

شب قبل از بازگشت، آنقدر بی قرار رفتن بودم و دلم  می خواست هرچه  زودتر به خانه  برسم که تحمل تختی که بر روی آن بودم را نداشتم، ولی صبح روز  رفتن به ناگاه دلم برای بعضی کس  ها و بعضی چیزها تنگ شد… دلم گرفت و شوق رفتن در وجودم ماسید و به محض رسیدن به  مشهد، غربتی که می گویند این خاک دارد و من تابحال لمسش نکرده  بودم، به  استقبالم آمد… حس نا آشنایی داشتم و وقتی به خانه برگشتم احساسم مانند احساس روزی بود که پس از تصادف و  ۱۱ ماه  دوری از کاشانه ی خویش دوباره به منزل بازگشتم… آن حس تا روزی که در آن خانه بودم با من بود و دیگر هیچگاه نتوانستم با خانه ی کودکی هایم غرابت حاصل کنم، ولی  خداراشکر که این بار بعد از دو سه روز این حس برطرف شد…

این هم شرح بسیار بسیار مختصر! احوالات اینجانب… امیدوارم رفع تقصیر شده باشد… قصد نگران گذاردن دوستان را نداشتم و قرار بود یک هفته ای برویم و برگردیم، ولی چنین شد که گیر افتادیم!

پی نوشت: از آن جایی که این ترم خیلی از دروس عقب افتادم، فاصله ی آمدن هایم کمی طولانی خواهد شد…

پی نوشت ثابت: دوست بسیار عزیزی کل مطالب این وبلاگ را، از ابتدا تا پایان سال ۹۱، بصورت پی دی اف یا کتاب الکترونیکی درآورده اند. اگر کسی تمایل دارد که این فایل پی دی اف را به صورت پیوست در ایمیلش دریافت کند تا برای دوستانش نیز بفرستد، ایمیلی به ایمیل زیر بفرستد تا آن را برایش ارسال کنم… متشکرم…

این نوشته در روزمرگی, متفرقه ... ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

560 پاسخ به آنچه گذشت!

 1. بازتاب: سوند فولی یا نلاتون؛ مسئله این است! | آیدا …آیدا …

 2. بازتاب: خداحافظ سال دارو ها + گزارش تصویری سالی که گذشت + شاهنامه آخرش خوش است! | آیدا …آیدا …

 3. بازتاب: روزنه ی امیدی به قطر نای! | آیدا …آیدا …

 4. بازتاب: 1daughter

 5. بازتاب: 2declension

 6. بازتاب: SpytoStyle.Com

 7. بازتاب: SpytoStyle.Com

 8. بازتاب: domain

 9. بازتاب: Assignment Provider

 10. بازتاب: Make my essay

 11. بازتاب: Business Report Writing Help

 12. بازتاب: organic sunscreens

 13. بازتاب: valentine gift

 14. بازتاب: valentine pillow

 15. بازتاب: Click Here

 16. بازتاب: Click Here

 17. بازتاب: Click Here

 18. بازتاب: Click Here

 19. بازتاب: Click Here

 20. بازتاب: Click Here

 21. بازتاب: Click Here

 22. بازتاب: Click Here

 23. بازتاب: Click Here

 24. بازتاب: Click Here

 25. بازتاب: 카지노안전사이트

 26. بازتاب: Click Here

 27. بازتاب: Click Here

 28. بازتاب: Click Here

 29. بازتاب: Click Here

 30. بازتاب: Click Here

 31. بازتاب: Click Here

 32. بازتاب: Click Here

 33. بازتاب: Click Here

 34. بازتاب: Click Here

 35. بازتاب: Click Here

 36. بازتاب: Click Here

 37. بازتاب: Click Here

 38. بازتاب: Click Here

 39. بازتاب: Click Here

 40. بازتاب: Click Here

 41. بازتاب: Click Here

 42. بازتاب: 라이브 딜러 카지노

 43. بازتاب: buy-premium-domains

 44. بازتاب: premium-domain-broker

 45. بازتاب: small business blogs

 46. بازتاب: top startup books

 47. بازتاب: best cardano nft projects

 48. بازتاب: rent ad

 49. بازتاب: Google reviews

 50. بازتاب: Become a Porn Star in Australia

 51. بازتاب: reputation defenders

 52. بازتاب: Private university

 53. بازتاب: Alumni network

 54. بازتاب: Top Universities in egypt

 55. بازتاب: تنسيق الجامعات الخاصة

 56. بازتاب: 2023 Books

 57. بازتاب: Community development

 58. بازتاب: census records

 59. بازتاب: family member

 60. بازتاب: birth records

 61. بازتاب: rip

 62. بازتاب: IRA Empire

 63. بازتاب: football betting tips

 64. بازتاب: Chirurgie esthétique Tunisie

 65. بازتاب: Chirurgiens esthétique Tunisie

 66. بازتاب: Chirurgie esthétique Tunisie

 67. بازتاب: National Chi Nan University

 68. بازتاب: Oracle Academy

 69. بازتاب: workshops in egypt

 70. بازتاب: افضل جامعه فى مصر

 71. بازتاب: future university accredited

 72. بازتاب: Dental medicine journals

 73. بازتاب: Social responsibility

 74. بازتاب: ما هي افضل الجامعات الخاصه

 75. بازتاب: future university

 76. بازتاب: Marketing job market

 77. بازتاب: Faculty of Commerce and Business Administration

 78. بازتاب: الهوية الوطنية

 79. بازتاب: ماجستير في إدارة الأعمال في جامعة المستقبل في مصر

 80. بازتاب: درجة الماجستير في إدارة الأعمال في القاهرة

 81. بازتاب: ما هي أهمية العلوم السياسية في الاقتصاد

 82. بازتاب: political economy

 83. بازتاب: Political Theory

 84. بازتاب: وسائل الإعلام السياسي

 85. بازتاب: Model United Nations

 86. بازتاب: Higher education in Political Science

 87. بازتاب: Pharmacy's Diploma

 88. بازتاب: learning methods in pharmacy

 89. بازتاب: how can pharmacy students at future university manage COVID-Crisis

 90. بازتاب: الأنشطة التعليمية لطلاب الصيدلة في جامعة المستقبل

 91. بازتاب: كورسات طب اسنان

 92. بازتاب: Credit Hour System

 93. بازتاب: Oral cancer prevention

 94. بازتاب: Fculty of Oral and Dental Medicine

 95. بازتاب: مجموع كليه الاسنان

 96. بازتاب: Top dental master's programs

 97. بازتاب: تنمية مستدامة

 98. بازتاب: شروط القبول بكلية الهندسة جامعة المستقبل

 99. بازتاب: الانسحاب والإضافة

 100. بازتاب: شراكات الصناعة

 101. بازتاب: FCIT Future University Egypt Semester System

 102. بازتاب: Information Technology Programs in Egypt

 103. بازتاب: Faculty of Computers and Information

 104. بازتاب: Computer Science Programs in Egypt

 105. بازتاب: البرامج الاكاديمية ب كلية الحاسبات بجامعة المستقبل بمصر

 106. بازتاب: Chairman of the Board of Trustees

 107. بازتاب: Faculty expertise

 108. بازتاب: training

 109. بازتاب: Mr. Essam Shiha

 110. بازتاب: future unversity in egypt news

 111. بازتاب: Application deadlines for future university

 112. بازتاب: Tahya Misr Fund

 113. بازتاب: Hesham Tawfik

 114. بازتاب: العقاقير

 115. بازتاب: الكيمياء التحليلية الصيدلانية

 116. بازتاب: Pharmaceutical Analytical Chemistry

 117. بازتاب: MBA degree Cairo

 118. بازتاب: الأنشطة البحثية لكلية الصيدلة بجامعة المستقبل

 119. بازتاب: MBA curriculum in Egypt

 120. بازتاب: الحملات الطبية لطلبة الصيدلة بجامعة المستقبل

 121. بازتاب: دكتوراه طب الأسنان في جامعة المستقبل في مصر

 122. بازتاب: متطلبات كشف الدرجات لجامعة المستقبل

 123. بازتاب: Campus visits and interviews for future university

 124. بازتاب: Campus visits and interviews for future university

 125. بازتاب: Graduate programs at future university

 126. بازتاب: best university egypt

 127. بازتاب: متطلبات القبول لجامعة المستقبل

 128. بازتاب: التقديم بجامعة المستقبل

 129. بازتاب: Course schedules at future university in egypt

 130. بازتاب: political mass media degree

 131. بازتاب: Fast-paced and constantly changing labor market

 132. بازتاب: How many years is pharmacy in Egypt

 133. بازتاب: الممارسة الصيدلانية والصيدلة السريرية

 134. بازتاب: Faculty Building

 135. بازتاب: MBA tuition fees

 136. بازتاب: برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في القاهرة

 137. بازتاب: كلية طب الأسنان

 138. بازتاب: تطوير التعليم لخلق نهضة تعليمية وبحثية وثقافية

 139. بازتاب: ماجستير في إدارة الأعمال

 140. بازتاب: year work for Fall 2020

 141. بازتاب: دراسة ادارة الاعمال بجامعة المستقبل

 142. بازتاب: برامج الإقامة الخاصة بتقويم الأسنان

 143. بازتاب: fue contact

 144. بازتاب: ماجستير في إدارة الأعمال في جامعة المستقبل في مصر

 145. بازتاب: الأنشطة البحثية لكلية الصيدلة بجامعة المستقبل

 146. بازتاب: madridbet

 147. بازتاب: madridbet

 148. بازتاب: meritking

 149. بازتاب: meritking

 150. بازتاب: meritking

 151. بازتاب: grandpashabet

 152. بازتاب: https://www.kooky.domains/post/how-to-choose-the-right-web3-domain-for-your-decentralized-application

 153. بازتاب: https://www.kooky.domains/post/transitioning-from-traditional-domains-to-web3-domains

 154. بازتاب: meritking

 155. بازتاب: Get in Touch with Faculty of pharmacy

 156. بازتاب: Dental School Programs

 157. بازتاب: periodontology

 158. بازتاب: meritking giriş

 159. بازتاب: Mechanical Engineering

 160. بازتاب: Social Media Marketer

 161. بازتاب: Software Engineer

 162. بازتاب: MoU's

 163. بازتاب: Dental Implant Courses

 164. بازتاب: الأنشطة التعليمية لكلية الصيدلة بجامعة المستقبل

 165. بازتاب: Orthodontic Residency Programs

 166. بازتاب: العقاقير

 167. بازتاب: Maillot de football

 168. بازتاب: Maillot de football

 169. بازتاب: Maillot de football

 170. بازتاب: Maillot de football

 171. بازتاب: Maillot de football

 172. بازتاب: Maillot de football

 173. بازتاب: Maillot de football

 174. بازتاب: Maillot de football

 175. بازتاب: Maillot de football

 176. بازتاب: Maillot de football

 177. بازتاب: Maillot de football

 178. بازتاب: Maillot de football

 179. بازتاب: Maillot de football

 180. بازتاب: Maillot de football

 181. بازتاب: grandpashabet

 182. بازتاب: sms onay

 183. بازتاب: steroid satın al

 184. بازتاب: steroid satın al

 185. بازتاب: porn

 186. بازتاب: sultanbeyli çilingir

 187. بازتاب: sultanbeyli çilingir

 188. بازتاب: SEOSolutionVIP Fiverr

 189. بازتاب: SEOSolutionVIP Fiverr

 190. بازتاب: SEOSolutionVIP Fiverr

 191. بازتاب: SEOSolutionVIP Fiverr

 192. بازتاب: porn

 193. بازتاب: ozempic fiyatı

 194. بازتاب: steroid satın al

 195. بازتاب: steroid satın al

 196. بازتاب: Luce lineare LED

 197. بازتاب: pannelli luminosi led

 198. بازتاب: binario led

 199. بازتاب: Luce lineare LED

 200. بازتاب: bodytones

 201. بازتاب: parcours obstacle militaire

 202. بازتاب: pull-up.

 203. بازتاب: glucotrust

 204. بازتاب: kerassentials

 205. بازتاب: Fiverr Earn

 206. بازتاب: Fiverr Earn

 207. بازتاب: Fiverr Earn

 208. بازتاب: Fiverr Earn

 209. بازتاب: Fiverr Earn

 210. بازتاب: Fiverr Earn

 211. بازتاب: Fiverr Earn

 212. بازتاب: Fiverr Earn

 213. بازتاب: Prodotti per Illuminazione per interni a LED

 214. بازتاب: fiverrearn.com

 215. بازتاب: fiverrearn.com

 216. بازتاب: fiverrearn.com

 217. بازتاب: fiverrearn.com

 218. بازتاب: fiverrearn.com

 219. بازتاب: fiverrearn.com

 220. بازتاب: ikaria juice mediprime

 221. بازتاب: Pboot

 222. بازتاب: OsBoo

 223. بازتاب: clothes manufacturer

 224. بازتاب: clima para hoy

 225. بازتاب: clima para mañana

 226. بازتاب: fiverrearn.com

 227. بازتاب: french bulldog puppies

 228. بازتاب: fiverrearn.com

 229. بازتاب: fiverrearn.com

 230. بازتاب: french bulldog puppies for sale san francisco

 231. بازتاب: fluffy french Bulldog

 232. بازتاب: ddkc

 233. بازتاب: jute rugs

 234. بازتاب: seo in Dubai

 235. بازتاب: Climate-Controlled Piano Storage

 236. بازتاب: Short-term Piano Storage

 237. بازتاب: Grand Piano Transport

 238. بازتاب: Top university in Egypt

 239. بازتاب: Private universities in Egypt

 240. بازتاب: Top university in Egypt

 241. بازتاب: Top university in Egypt

 242. بازتاب: Best university in Egypt

 243. بازتاب: Private universities in Egypt

 244. بازتاب: golf cart isla mujeres

 245. بازتاب: isla mahara

 246. بازتاب: isla mujeres whale shark tours

 247. بازتاب: mini frenchie for sale

 248. بازتاب: rescue french bulldog

 249. بازتاب: french bulldog puppies

 250. بازتاب: french bulldog breeder

 251. بازتاب: fluffy french bulldogs

 252. بازتاب: french bulldog puppy for sale

 253. بازتاب: bitcoin

 254. بازتاب: frenchie accessories

 255. بازتاب: sorority necklaces

 256. بازتاب: Google Rezensionen löschen lassen

 257. بازتاب: bewerto

 258. بازتاب: https://www.alanyagroup.com/news/fame-residence-hotel-transfer/

 259. بازتاب: Phone repair Orange County

 260. بازتاب: we buy broken phones

 261. بازتاب: french bulldogs puppies for sale texas

 262. بازتاب: Personalised jewellery for him

 263. بازتاب: future university

 264. بازتاب: future university

 265. بازتاب: future university

 266. بازتاب: future university

 267. بازتاب: future university

 268. بازتاب: future university

 269. بازتاب: isla mujeres golf cart rental

 270. بازتاب: golf cart isla mujeres

 271. بازتاب: BoostGrams

 272. بازتاب: BoostGrams

 273. بازتاب: rent a golf cart isla mujeres

 274. بازتاب: future university

 275. بازتاب: Piano restoration company

 276. بازتاب: Piano refurbishment services

 277. بازتاب: Long-distance moving

 278. بازتاب: Furniture handling

 279. بازتاب: where to buy viagra over the counter in usa

 280. بازتاب: Future University business programs

 281. بازتاب: FiverrEarn

 282. بازتاب: Coach

 283. بازتاب: pupuk terbaik adalah di pupukanorganik.com

 284. بازتاب: pupuk terbaik adalah di pupukanorganik.com

 285. بازتاب: pupuk anorganik terbaik

 286. بازتاب: Pupuk Organik terbaik dan terpercaya di pupukanorganik.com

 287. بازتاب: pupuk anorganik dan pupuk organik

 288. بازتاب: essay writing service legal

 289. بازتاب: online essay writing services

 290. بازتاب: partners

 291. بازتاب: admission essay service

 292. بازتاب: essay writing services toronto

 293. بازتاب: best essay writers

 294. بازتاب: reviews for essay writing services

 295. بازتاب: how can i pay someone to write my essay

 296. بازتاب: java burn

 297. بازتاب: english essay help

 298. بازتاب: i need help writing a descriptive essay

 299. بازتاب: foliprime website

 300. بازتاب: reliable essay writing service

 301. بازتاب: write custom essays

 302. بازتاب: best online essay editing service

 303. بازتاب: custom written essays

 304. بازتاب: help writing essay

 305. بازتاب: custom essay writing service org

 306. بازتاب: FiverrEarn

 307. بازتاب: live sex cams

 308. بازتاب: live sex cams

 309. بازتاب: live sex cams

 310. بازتاب: live sex cams

 311. بازتاب: live sex cams

 312. بازتاب: rite aid pharmacy

 313. بازتاب: the pharmacy store apopka

 314. بازتاب: buy valium online pharmacy

 315. بازتاب: french bulldog texas

 316. بازتاب: online pharmacy valium

 317. بازتاب: finasteride indian pharmacy

 318. بازتاب: does united healthcare cover cialis

 319. بازتاب: buy sildenafil 20 mg tablets

 320. بازتاب: cialis no prescrition

 321. بازتاب: real cialis sublingual

 322. بازتاب: buy viagra online cheap no prescription

 323. بازتاب: how can i get sildenafil prescription online

 324. بازتاب: how much does cialis cost at walmart?

 325. بازتاب: best generic viagra in india

 326. بازتاب: buy viagra with discover card

 327. بازتاب: comprar cialis

 328. بازتاب: gezginizm

 329. بازتاب: Diyet Yolu

 330. بازتاب: gezginizm

 331. بازتاب: Güzellik Önerileri

 332. بازتاب: Yeni Başlayanlar

 333. بازتاب: Queen Arwa University

 334. بازتاب: FiverrEarn

 335. بازتاب: Scientific Research

 336. بازتاب: Kuliah Termurah

 337. بازتاب: FiverrEarn

 338. بازتاب: FiverrEarn

 339. بازتاب: FiverrEarn

 340. بازتاب: FiverrEarn

 341. بازتاب: FiverrEarn

 342. بازتاب: Opel Oto Çıkma

 343. بازتاب: Opel Oto Çıkma

 344. بازتاب: Blog

 345. بازتاب: why does tadalafil say do not cut pile

 346. بازتاب: buy cialis pro

 347. بازتاب: best online pharmacy reddit

 348. بازتاب: online pharmacy pyridium

 349. بازتاب: buy viagra online legally

 350. بازتاب: cialis and dapoxetine tabs in usa

 351. بازتاب: cialis soft tabs

 352. بازتاب: online sildenafil citrate

 353. بازتاب: tadalafil 20mg lowest price

 354. بازتاب: online pharmacy testosterone

 355. بازتاب: viagra soft tabs 100mg 50mg

 356. بازتاب: porno

 357. بازتاب: sildenafil generic without prescription

 358. بازتاب: order viagra online canada

 359. بازتاب: viagra canada no prescription

 360. بازتاب: cheap viagra 100

 361. بازتاب: how much is a viagra prescription

 362. بازتاب: tadalafil troche dosage

 363. بازتاب: does tadalafil work as well as cialis

 364. بازتاب: buying cialis online safe

 365. بازتاب: cialis difficulty ejaculating

 366. بازتاب: Porn

 367. بازتاب: can you take amoxicillin and sulfamethoxazole together

 368. بازتاب: gabapentin azione

 369. بازتاب: flagyl encephalopathy

 370. بازتاب: gabapentin with pregabalin

 371. بازتاب: apo-valacyclovir wiki

 372. بازتاب: tamoxifen chemoprophylaxis

 373. بازتاب: lisinopril e54

 374. بازتاب: metformin components

 375. بازتاب: krijgt furosemide

 376. بازتاب: reviews on rybelsus

 377. بازتاب: rybelsus drug interactions

 378. بازتاب: rybelsus 3 mg used for

 379. بازتاب: yasam ayavefe

 380. بازتاب: who is yasam ayavefe

 381. بازتاب: porno izle

 382. بازتاب: porno izle

 383. بازتاب: sms onay

 384. بازتاب: Generator repair Yorkshire

 385. بازتاب: neurothrive scam

 386. بازتاب: bazopril legit

 387. بازتاب: flowforce max scam

 388. بازتاب: cheap sex cams

 389. بازتاب: zoloft stopped working

 390. بازتاب: metronidazole anorexia

 391. بازتاب: can you drink while taking lexapro

 392. بازتاب: fluoxetine side effects in cats

 393. بازتاب: keflex dosage for preseptal cellulitis

 394. بازتاب: how to get viagra online uk

 395. بازتاب: escitalopram effects from lowering dose gradually

 396. بازتاب: fullersears.com

 397. بازتاب: fullersears.com

 398. بازتاب: fullersears.com

 399. بازتاب: fullersears.com

 400. بازتاب: fullersears.com

 401. بازتاب: gabapentin theanine

 402. بازتاب: can cymbalta help with opiate withdrawals

 403. بازتاب: steroid

 404. بازتاب: cephalexin for dogs reviews

 405. بازتاب: is duloxetine 30 mg a narcotic

 406. بازتاب: sms onay

 407. بازتاب: sms onay

 408. بازتاب: dog probiotics

 409. بازتاب: french bulldog buy

 410. بازتاب: anabolik steroid satın al

 411. بازتاب: child porn

 412. بازتاب: grandpashabet

 413. بازتاب: porn

 414. بازتاب: live sex cams

 415. بازتاب: live sex cams

 416. بازتاب: ciprofloxacin otic solution 0.2

 417. بازتاب: cephalexin 250 mg for dogs

 418. بازتاب: rare breed-trigger

 419. بازتاب: does bactrim cover mrsa

 420. بازتاب: bactrim breastfeeding

 421. بازتاب: grandpashabet

 422. بازتاب: abogado fiscal

 423. بازتاب: luxury car rental in dubai

 424. بازتاب: 늑대닷컴

 425. بازتاب: Deposit

 426. بازتاب: One Peace AMV

 427. بازتاب: One Peace AMV

 428. بازتاب: nang sydney

 429. بازتاب: superslot

 430. بازتاب: freelance web designer Singapore

 431. بازتاب: allgame

 432. بازتاب: 918kiss

 433. بازتاب: หวย24

 434. بازتاب: Kbeauty

 435. بازتاب: french bulldog in clothes

 436. بازتاب: pg slot

 437. بازتاب: porno izle

 438. بازتاب: child porn

 439. بازتاب: leak detection london

 440. بازتاب: AI Attorney

 441. بازتاب: carte uno reverse

 442. بازتاب: cybersécurité

 443. بازتاب: Raahe Guide

 444. بازتاب: aplikasi slot online terbaik di Indonesia

 445. بازتاب: mobil ödeme bozdurma

 446. بازتاب: Book a relationship counsellor

 447. بازتاب: Life Coach Chelsea

 448. بازتاب: Relationship Therapy in London

 449. بازتاب: upstate hotels

 450. بازتاب: hotel on lake placid

 451. بازتاب: dietary supplements

 452. بازتاب: cratosroyalbet

 453. بازتاب: megagame

 454. بازتاب: online visa application

 455. بازتاب: 6.5 prc ammo

 456. بازتاب: 38/40 ammo

 457. بازتاب: contratar sicario

 458. بازتاب: amoxicillin and drinking

 459. بازتاب: desmopressin acetate ddavp nasal spray

 460. بازتاب: voltaren diclofenac

 461. بازتاب: 20mg citalopram equivalent to sertraline

 462. بازتاب: ezetimibe mécanisme action

 463. بازتاب: amoxicillin augmentin

 464. بازتاب: how to wean off effexor

 465. بازتاب: diltiazem side effects elderly

 466. بازتاب: what does flexeril do

 467. بازتاب: depakote classification

 468. بازتاب: order contrave online

 469. بازتاب: cozaar and grapefruit

 470. بازتاب: flomax pro compressor

 471. بازتاب: SaaS Law Firm

 472. بازتاب: itsMasum.Com

 473. بازتاب: itsMasum.Com

 474. بازتاب: itsMasum.Com

 475. بازتاب: itsMasum.Com

 476. بازتاب: itsMasum.Com

 477. بازتاب: itsMasum.Com

 478. بازتاب: itsMasum.Com

 479. بازتاب: itsMasum.Com

 480. بازتاب: can you take tylenol and aspirin together

 481. بازتاب: amitriptyline migraine

 482. بازتاب: is aripiprazole a controlled substance

 483. بازتاب: allopurinol reviews

 484. بازتاب: deux categories de logiciel malveillant

 485. بازتاب: signaler des mails frauduleux

 486. بازتاب: FÜHRERSCHEIN SCHWEIZ (CH)

 487. بازتاب: Nangs delivery

 488. بازتاب: quick nangs delivery

 489. بازتاب: réparation chauffe eau Tours

 490. بازتاب: baclofen pump for cerebral palsy

 491. بازتاب: buspar and xanax

 492. بازتاب: taking bupropion and naltrexone instead of contrave reviews

 493. بازتاب: does celexa help with anxiety

 494. بازتاب: side effects of celebrex in the elderly

 495. بازتاب: read more

 496. بازتاب: link

 497. بازتاب: travesti.site

 498. بازتاب: itsmasum.com

 499. بازتاب: itsmasum.com

 500. بازتاب: meet strangers online

 501. بازتاب: garap

 502. بازتاب: garap

 503. بازتاب: itsmasum.com

 504. بازتاب: child porn

 505. بازتاب: 0.2 semaglutide

 506. بازتاب: repaglinide duration of action

 507. بازتاب: protonix nursing implications

 508. بازتاب: how long for abilify to work

 509. بازتاب: actos cataract

 510. بازتاب: methocarbamol robaxin 500mg

 511. بازتاب: incirpletai

 512. بازتاب: remeron in elderly

 513. بازتاب: porn

 514. بازتاب: acarbose strukturformel

 515. بازتاب: joker gaming